"Sarılık" ile ilgili Sağlık Terimleri, ilgili Sağlık Terimleri

Sferositoz

Alyuvarların sferosit olduğu ve kolayca ha­sara uğradığı bir hastalık; hemolitik anemi ya da kro­nik familyalı sarılık adlarıy­la da bilinir.