Refleks, Şartlı

Tekrar dola­yısıyla (yeni bir uyarının tekrarlı uygulanması üze­rine) edinilen, kişinin oto­matik tepki gösterdiği ref­leks.