cyrt- (Y)

Eğilmiş, bükülmüş, kıvrılmış, içbükey anlamları veren önek.