bulbus penis

Penis kor-pus spongiozumunun penis kruraları ara-sındaki genişlemiş bölümü