"yağ" ile ilgili Sağlık Terimleri, ilgili Sağlık Terimleri

vena saphena magna

Ayak başparmağının dorsal top-lardamarıyla ayağın dorsal venöz yayının birleşmesiyle oluşur, içyan malleolusun önünde, femur içyan kondiknin arkasında uzanır. Fasya lata safenöz hiatusun-dan geçerek femoral üçgenin yukarısında femoral toplardamara boşalır

vena saphena parva

Ayağın yan tarafında küçük parmağın dorsal toplardamarının dorsal venöz arkusla birleşmesiyle oluşur. Dışyan malleolusun arkasında kalkaneal kirişin yan kenarından tırmanır. Baldırın ortasından popHteal boşluğun alt bölümüne uzanarak popliteal toplardamara boşalır