"Sara" ile ilgili Sağlık Terimleri, ilgili Sağlık Terimleri

tunica albugínea

Penisteki süngersi bölmeleri çeviren beyazımtırak zar; akgömlek; bazı organ ve yapıları saran kalın, sıkı, beyaz bağ dokusu katman

zona, -ae (L)

Bölge, çevre, kuşak, şerit, bölge, çevre, şerit biçiminde bölge; kuşak biçiminde saran tabaka ya da bölge

theca, -ae, (Y)

Zarf, kılıf, kapsül, muhafaza, örten, saran, kılıf, torba, içine alan oluşum, (diskotek), anterin polen kesesini taşıyan bölümü