"optik" ile ilgili Sağlık Terimleri, ilgili Sağlık Terimleri

musculus obliquus superior

Optik kanal içyan kanalının üzerinden çıkarak kirişle trokleayı makara etkisi yapacak biçimde geçip üst ve dışyan rektuslar arasında skleraya dışyandan bağlanan kas.