"kol" ile ilgili Sağlık Terimleri, ilgili Sağlık Terimleri

vena intermedia antebrachii

Başparmağın tabamdan başlayarak radtal yarafı dönen, ön kol ortasından yukarı uzanarak dirsek büklü-münün hemen altında intermedyer bazi-lik ve intermediyer sefalik toplardamarlara ayrılan damar

trigonum lemnisci

Mezan-sefalonun kaudal ucunun dışyan yüzünde kaudal olarak dışyan lemniskusun hafif kabarıklığı ve dorsal olarak üst kollikülusun brakiyumu ve alt kollikülusla çevrili bölge. Önyüzde krus serebrilerle sınırlanır

tractus tectopontinus

Üst kollikülusta tırmanarak mezensefaHk tegmentumun dışyan bölgesine lifler veren ve ponsun önyüz bölümünün bozmaddesinin dışyan bölümünde sonlanan traktus.