"göğüs" ile ilgili Sağlık Terimleri, ilgili Sağlık Terimleri

Torakoplasti

Birkaç kabur­ganın alınması için göğüs cidarında yapılan ameliyat; bazı tüberküloz vakaların­da, akciğerde kollaps ve dinlenme sağlamak için ya­pılır.

Timus bezi

Yeni doğan be­beklerde, göğüs kemiği ar­kasında bulunan bir lenf bezi; ana fonksiyonu emb­riyonun gelişimi sırasında olur ve hayatın ilk iki yılın­da dejenerasyona uğrar.