"Felç" ile ilgili Sağlık Terimleri, ilgili Sağlık Terimleri

lys- (Y)

Gevşeme, çözünme, yumuşama; kurtulma, şifa, salah, ayrılma; felç; yapışıklıkları ayırma ameliyatı anlamları veren önek.

apraxia, -ae

Edi yitimi, işlev yitimi; beceri gerektiren ve öğrenilmiş eylemleri yapamama; idrar ya da felçle ilişkisizdir, kortikal bir lezyona bağlıdır

Titrek felç

Ellerde titreme ve ritmik bir tremora yol açan sinirsel bir hastalık; Parkinson hastalığı ya da paralysis agitans adlarıyla da bilinir.

Parkinsonizm

Ritmik bir titreme, yüzde maske görü­mü, kas hareketlerinde ka­tılık ve bütün vücut hare­ketlerinin yavaşlaması ka­rakteristiklerini gösteren, sinirsel bir hastalık; paralysis agitans yahut tit­rek felç adlarıyla da bili­nir.