"bel" ile ilgili Sağlık Terimleri, ilgili Sağlık Terimleri

sesqui-

İlgili maddeden üç atom ya da eşdeğeri olduğunu belirten bir önek. Nadiren iki buçuğa bir ya da beşe iki anlamı verir.

sulcus sinus sigmoidei

Arka kranyal fossada geniş oluk. sulcus sinus transversa Oksipital kemiğin içyüzünde transvers sinüsü belirleyen oluk.