"bakım" ile ilgili Sağlık Terimleri, ilgili Sağlık Terimleri

Tımarhane

Kendilerine bakamayan kimseler için kurulan bakımevleri anlamına gelen ve artık kullanılma- yan bir terim.

Moron

Zekâ katsayısı (I.Q.) 50 ve 70 arasında olan, akıl bakımından yetersiz kişi.