All posts by admin

urens, -ntis (L)

Yanan, ısırıcı; dokunuldu-ğunda tahriş edici bir sıvı salgılayan ve esnek olmayan sivri tüylerle kaph, ısırgan gibi.

uterus, -i (L)

Rahim, dölyatağı, implante olan ovumun doğuma kadar gelişimini sürdürdüğü içi boş kadın organı