"akciğer" ile ilgili Sağlık Terimleri, ilgili Sağlık Terimleri

apex, -icis, apices

Anatomide uç, tepe, zirve; kalp ya da akciğer gibi koni biçimli yapıların piramide benzeyen uzantıları; koninin tepesi, apex auriculae: Heliksin dışa bükük serbest kenarının yukarı arkaya uzanım sivriliği