Yükseklik hastalığı

Yüksekten uçan bir uçağa binme yahut yüksek bölgelerde yolculuk etme sırasında başdönmesi, soluk kesilmesi ya da hâlsizlik.

Yumurta kesesi

Gelişimin yalnızca ilk safhalarında embriyonda bulunan ilkel kese; ilk kan hücreleri yumurta kesesinde oluşur.