usus, -us(L)

Kullanılış, çalıştırma, kullanım; alıştırma yapmak, yaralanma; fay-dalanmak, istifade etmek.

uranium, -i

Atom ağırhğı 238,029, atom numarası 92, kimyasal simgesi U olan radyoaktif element uranyum, üç izotop halinde bulunur