substantia basophilia

Nissl cisimcikleri; sinir hücre gövdeleri ve dendritlerde granüler endoplazmik retikülum ve ribozomlardan oluşan madde