superare (L)

Üstün olmak, üstesinden gelmek, galebe çalmak, üstünden doğmak.