quininism

Kına kına zehirlenmesi, kına kına ağacının kabuğundan elde edilen alkaloitlerin neden olduğu zehirlenme, kinin zehirlenmesi, beyin ödemi, tinnitus, baş dönmesi, döküntü, bulantı, kusma, ustinsel ve kardiak bozukluklar, dolaşım yetmezliği gelişebilir.

quininoderma

Kinine bağlı deri reaksiyonları, kinin alınması sırasında derideki değişik döküntüler ve belirtiler.

quinol

Hidrokinon, kinonun sülfürik asitle indirgenmesiyle elde edilen dihidrofenol bileşiği, antiseptik özellikleri nedeniyle ve fotoğraf banyosunda kullanıhr.