Q65-Q79

Kas iskelet sistemi konjenital malformasyon ve deformasyonları

Q50-Q56

Genital organların konjenital malformasyonları

Q38-Q45

Sindirim sistemi diğer konjenital malformasyonları