Omfalektomi

Göbeğin ame­liyatla alınması; çok kere büyük bir umbilikus (gö­bek) hernisini düzeltmek için yapılır.