Jejunum

İnce barsağın, duodenum ile ileum arasındaki, yaklaşık 2.5 metre uzunlu­ğunda olan bölümü.

Jackson zarı

Bazı insanlar­da bulunan, appendiks ile kalın barsağın ilk bölümü­nü, karnın yan cidarına bağlayan ince bir doku par­çası.