fundus, -i (L)

Dip, taban, temel; bir organın taban bölümü, bir organın ağızdan en uzakta bulunan bölümü