furor (L)

Aşırı kızma, aşırı kızgınlık içinde olma; delilik nöbeti, çılgınlık nöbeti.

fungus, -i (Y)

Mantarlar, klorofilsiz ve da-marsal öğeleri olmayan bitki cinsi, üreme özellikleri bitki ya da su yosunlarına benzemeyen bitkisel canlılar; mantar gö-rünümündeki herhangi bir oluşum ya da yapı.

funiculus, -i (L)

Kordon; kordoncuk; ince sicim, ipçik; küçük ipsi oluşum; yumurtayı plasentaya bağlayan sap; çevresel sinir gövdesini oluşturan ve perinöryum-la sarılı sinir demeti