"vitamin" ile ilgili Sağlık Terimleri, ilgili Sağlık Terimleri

factor(L)

Etmen, eden, yapan, fail; katsayı; bir başka sayıyı tam olarak bölebilen sayı; tüm sonuçta etkili ya da ani değişikliklere neden olabilen etken; bütünün parçalarından her biri; öğe; vitamin; gen.