"üzüm" ile ilgili Sağlık Terimleri, ilgili Sağlık Terimleri

uva ursi

Ayı üzümünün kurutulmuş yaprakları. İdrar yolu antiseptiği etkenler içerir.

staphyl- (Y)

Üzüm salkımı, üzümcük; küçük dil anlamı veren önek; üzüm salkımı gibi anlamı veren önek; stafılokok anlamı veren önek.

uvula, -ae (L)

Dilcik, küçükdil, uvula, küçük üzüm, üzümcük, salkımak, üzüm biçiminde, küçük dil biçiminde oluşum; yumuşak damağın arka kenarından sarkan dil benzeri yapı.

vinum, -i (L)

Şarap, mayalanmış üzüm suyu, fermente meyve sulan; eskiden pürgatif, tonik vb maddelerin verilmesi için taşıyıcı olarak kullanılan bir madde iken günümüzde söz konusu kullanım giderek azalır.