"ülser" ile ilgili Sağlık Terimleri, ilgili Sağlık Terimleri

phlyctena, -ae (Y)

Deri üzerinde oluşan ve içi sıvı ya da sulu cerahat ile dolu küçük kabarcık, vezikül; kornea ya da konjunktivada ortaya çıkan ve genellikle ülserle-şen küçük nodul

lupus, -i (L)

Kurt (köpekgillerden), tahrip eden, yıkan; ilk kullanımı genellikle deride ülserleşme ile belirgin herhangi bir süreğen lezyon için olmuştur. Günümüzde sadece lupus için kullanılır