"Tetanoz" ile ilgili Sağlık Terimleri, ilgili Sağlık Terimleri

TAT

Tetanoz antitoksini. Ayrıca psikolojik bir test olan Tematik Apersepsiyon testi.