"tehlike" ile ilgili Sağlık Terimleri, ilgili Sağlık Terimleri

Z80-Z99

Aile ve kişisel öyküsü ve sağlık durumunu etkileyen bazı durumlarla ilgili potansiyel sağlık tehlikesi olan kişiler