"koroner" ile ilgili Sağlık Terimleri, ilgili Sağlık Terimleri

vena cardiaca magna

Kalbin tepesinde orta kardiyak venle anastomoz yaparak başlar, önce ön interventriküler atardamara eşlik eder koroner oluğa ulaştığında sola dönerek sol koroner atardamarın sirkumfleks dahyla ilerler. Sol kulakçığın oblik toplardamarı ile bir-leşerek koronerRead More…