"Karaciğer" ile ilgili Sağlık Terimleri, ilgili Sağlık Terimleri

vena afferentes hepatis

Oğulcuğun erken evresinde umblikal ve vitellin venöz sistemlerinden kan alan ve karışık kanı karaciğer sinüzoidlerine ileten dallı ka-nalcıklar. Hepatik portal kanalın uç dal-larına dönüşür

venae hepaticae mediae

Karaciğerin orta bölümünün ve alt ön bölü-tünün sol tarafının, sol lobun sağ ve orta segmentlerinin kanın boşaltan damar. Birleşerek oluşturdukları gövde sol hepa-tik toplardamarlarınla ile birleştikten sonra vena kava inferiora boşalır

quinine

Kinin, sulfata, kına kına kabuğundan elde edilen bir alkaloit madde, yüksek konsantrasyonlarda protoplazmik zehir etkisi bulunmakta, bakteriyostatik etki yaparken fagositozu engellemekte ve kirpiksi hareketleri durdurmaktadır. Sıtma etkeni üzerinde alyuvar evresinde etkilidir. ÖzellikleRead More…