"Guatr" ile ilgili Sağlık Terimleri, ilgili Sağlık Terimleri

struma, -ae (L)

Guatr anlamına kullanılan eski bir terim, günümüzde kullanılmaz, yastık biçiminde şişlik, fıstülize olmuş akkan düğümü tüberkülozları için kullanılan eski terim, günümüzde kullanılmaz