"göğüs" ile ilgili Sağlık Terimleri, ilgili Sağlık Terimleri

sternum, -i (Y)

Göğüs kemiği, sternum, iman tahtası, göğüsün ortasında bulunan ve iki yandan kaburgaların tutunduğu yassı ve uzun kemik

vena intervertebralis

Intervertebral foramenlerde spinal sinirlere eşlik eden çok sayıdaki toplardamar. Omurilik ve vertebral venöz pleksusun kanını taşır, boyunda vertebral toplardamara, göğüste interkostal toplardamarlara, bel ve sak-rumda ise lomber ve sakral toplardamarlara boşalır