"dış" ile ilgili Sağlık Terimleri, ilgili Sağlık Terimleri

tartar (L)

Diş çevresinde ve protezlerde biriken kalsiyum magnezyum tuzları, diş taşı, kefeki; asit potasyum tartarat çökeltisi; şarap tortusu.