"damar" ile ilgili Sağlık Terimleri, ilgili Sağlık Terimleri

vena intermedia antebrachii

Başparmağın tabamdan başlayarak radtal yarafı dönen, ön kol ortasından yukarı uzanarak dirsek büklü-münün hemen altında intermedyer bazi-lik ve intermediyer sefalik toplardamarlara ayrılan damar

vena jugularis anterior

Çenenin altında alt dudak ve çene bölgesinin kanını boşaltan toplardamarlardan başlar, boynun önünden yüzeyel olarak aşağı iner, sklalenus anterior kasının yan kenarında vena jugularis anteriorda sonlanın