"cilt" ile ilgili Sağlık Terimleri, ilgili Sağlık Terimleri

Porfiri

Porfirin adıyla bili­nen kimyasal maddenin üretilmesiyle ilgili metabo­lizmada bozukluk; bu du­rum karın koiiğine, paralize, akıl bozukluğuna cilt döküntülerine ve karakte­ristik bir bulgu olan kara idrara yol açabilir.