"boyun" ile ilgili Sağlık Terimleri, ilgili Sağlık Terimleri

vena thalamostriata superior

Talamus ve kaudat nukleus arasın-daki olukta uzanan uzun toplardamar. Lamina affıksa ile sarılıdır, yan kenarı boyunca transvers kaudat toplardamarları alır. Monro forameninin kaudal duvarında koroidal toplardamar ve septum pellusidum toplardamarıyla birleşerek internalRead More…

vena cava

Vena kava superior baş, boyun ve kolların kanını kalbe getirir. Veka kava inferior ise vücudun alt bölümlerinin kanının kalbe taşır

Quetelet’s index

Kişinin ağırlığının boyunun kareköküne bölünmesiyle bulunan değer, şişmanlık derecesinin belirlenmesine yarayan bir ölçüttür.

quarantine (îti)

Bulunan bir enfeksiyon hastahğı ya da herhangi bir enfeksiyon hastalığından kuşkulandması nedeniyle hava, kara ya da deniz yoluyla gelen kişilerin hareketinin engellenmesi, bu engellenme için genellikle kuşkulanılan hastalığın kuluçka dönemi ile sınırlıRead More…

quack stick

Boya göre kol çevresinin değerlendirilmesine yarayan bir eşel, ölçülen kol çevresi eşel üzerinde bulunarak boyun kol çevresine göre olması gereken-den uzun olup olmadığı belirlenir. Eğer uzunsa kol çevresi normalden ince olarak kabulRead More…