"boyun" ile ilgili Sağlık Terimleri, ilgili Sağlık Terimleri

venae spinales

Omurilik kanını taşıyan toplardamarlardır. Spinal kökler boyunca internal vertebral venöz pleksusa ulaşan toplardamarların çıktığı yüzeyel omurilik pleksusunu oluştururlar

vena jugularis interna

Boynun ana toplardamarı, dura materin sigmoid sinüsünün uzantısı olarak başlayıp karo-tis kılf içinde boyundan aşağı iner. Sternoklavikülar eklemin arkasında subklavyan venle birleşerek brakiyosefalik toplardamarı oluşturur