"boyun" ile ilgili Sağlık Terimleri, ilgili Sağlık Terimleri

raphe palati

Sert damağın ortasında insisiv papilladan sert damak mukozası boyunca uzanan dar kabarıklık

velum medulläre inferius

Flokkü-lusun pedünkülüne boyunca ve orta çizgide vermiş nodulüsüne bağh, beyincik tonsillerince örtülen ince akmadde yaprağı. Kaudal olarak dördüncü karıncığın koryoid pleksusu ve epitelyal lamina ile devam eder.