"boyun" ile ilgili Sağlık Terimleri, ilgili Sağlık Terimleri

vena intervertebralis

Intervertebral foramenlerde spinal sinirlere eşlik eden çok sayıdaki toplardamar. Omurilik ve vertebral venöz pleksusun kanını taşır, boyunda vertebral toplardamara, göğüste interkostal toplardamarlara, bel ve sak-rumda ise lomber ve sakral toplardamarlara boşalır

zyg- (Y)

Birleşik, bir arada, boyunduruğa koşulmuş, kavşakla ilişkili, kavşak yapmış anlamları veren önek.

venae brachiocephalicae

Boyun kökünün iki yanında vena jugularis interna ve subklavyen toplardamarların birleşmesiyle oluşan büyük damarlar. Baş, boyun ve kollardan gelen kanı taşır ve superior vena kavayı oluşturmak üzere birleşirler