"boyun" ile ilgili Sağlık Terimleri, ilgili Sağlık Terimleri

Stylus, -i (L)

Kalem biçimli etken madde; tebeşir ya da kalem biçimli araç; ince uzun bujiler; boyuncuk (diş; organın bir kısmı).

tractus pyramidalis lateralis

Piramidal dekusatioda çapraz yaparak omuriliğin dışyan funikulusunun dorsal yarısına inen, omurilik boyunca omutilik bozmaddesinin zona intermediasının internöronlarında dağılan piramidal traktus lifleri

vena terminalis

Talamus ve kaudat nukleus arasındaki olukta öne ilerleyen uzun toplardamardır. Lamina affıksa ile sarılıdır ve dışyan kenarları boyunca transvers kaudat toplardamarları alır. Monro forameninin kaudal bölümünde koroidal toplardamar ve septum pellusidum toplardamarıRead More…