"bağırsak" ile ilgili Sağlık Terimleri, ilgili Sağlık Terimleri

tormen, -inis (L)

Istırap, sancı; burucu sancı; bağırsak spazmı, bağırsakta iveğen burulma biçimindeki ağrı. Genellikle çoğul biçimi olan tormina teriminin diğer sözcüklerle birleştirilmesiyle kullanılır