"atel" ile ilgili Sağlık Terimleri, ilgili Sağlık Terimleri

ugrian

Macar ve Finlerin atası. Etelköz ya da Atelkuzu olarak bilinen bölgede yaşadıkları düşünülür.