"atardamar" ile ilgili Sağlık Terimleri, ilgili Sağlık Terimleri

vena profunda linguae

Dilin ana toplardamarıdır. Derin lingual atardamarla birlikte uzanır. Dil gövdesi ve ucunun kanın taşır, median düzleme yakın biçimde arkaya ilerler. Bu damarla dil altında fernulumun iki yanında mukozada görülebilirler

trigonum caroticum

Omohyoid kasın üst karnı, sternokleidomastoid kasın ön kenarı ve digastrik kasın arka karnı ile çevrili bölge. Karotis komunis atardamarın çatallanma bölgesini içerir