"ağrı" ile ilgili Sağlık Terimleri, ilgili Sağlık Terimleri

nervi cardiaci thoracici

Torasik sempatik trunkusun 2-5. Segmentlerinden kardiyopulmoner splaknik sinir bölümü; kalbe postsinaptik sefalik lifler götürürken kalpten ağrı duyusunu iletir