-zyme (Y)

Maya, mayalanma, mayalanmayla ilgili, fermantasyon anlamları veren, enzimle ilişki gösteren önek.

xanthorhoea

Çayırsı yaprakları olan kalın gövdeli bir Avustralya ağacı, çayırağacı.

usus, -us(L)

Kullanılış, çalıştırma, kullanım; alıştırma yapmak, yaralanma; fay-dalanmak, istifade etmek.