J99*

Solunum yolu bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda

J91*

Plevral efüzyon, başka yerde sınıflanmış durumlarda

J17*

Pnömoni, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda