Status lymphaticus

Eskiden timus bezi büyümesinden ileri geldiği sanılan bir bo­ğulma durumu ve anî ölüm; bugün bu teoriye inanılmamaktadır.