İktioz

Ciltte, balık pulları­nın görünümünü andıran pulanma; bu durum, bazı vakalarda, kalıtsaldır.

İğne biopsisi

Özel bir iğne kullanılarak, bir tümörden ufak bir doku parçası alın­ması.

İdiosi

Akıl gelişiminin üç yaşındaki bir çocuğun alsıl seviyesini aşamadığı bir du­rum; idiolarda I.Q. (zekâ katsayısı) 25’den düşüktür.

İdioglossi

Bebeğin konuşa­cak yaşa gelmeden önce çı­kardığı sesler.