Böbrekler

Karnın üst arka bölümünde bulunan organlar.Bu organlar kandaki artık ürünlerin ve suyun vücut dışına atılmasını sağlarlar.

Boyun Kırılması

Boynun arkasındaki kas ve kirişlerin burkulması; örneğin otomobile arkadan çarpıldığı zaman meydana gelen ani darbe sonucu olur.

Boya

Mikroskopik olarak incelenecek dokuları renklendirmek için kullanılan boya

Botülizm

Belli bir bakterinin yol açtığı,çok kere öldürücü olan bir besin zehirlenmesi